Przemek -50.jpg

ADWOKAT PRZEMYSŁAW ROSATI

KANCELARIA ADWOKACKA W WARSZAWIE

#karne

#cywilne 

#gospodarcze

#prawo w biznesie

#karne-gospodarcze 

#reprezentacja w sądzie

#kasacje w sprawach karnych

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

PRAKTYKA

zakres usług adwokackich

REPREZENTACJA W SĄDZIE
w sprawach: karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,
przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
KARNE & LUSTRACJA

Obrona w sprawach karnych i w postępowaniach lustracyjnych. 

Udział w przesłuchaniach, konfrontacjach i przeszukaniach.

Karne i karne-gospodarcze.

CYWILNE

sprawy o zapłatę, odszkodowania, spadki, zadośćuczynienia, nieruchomości, służebności przesyłu, dobra osobiste, zniesienia współwłasności nieruchomości, rozwody, podziały majątku i podziały spadku.

NIERUCHOMOŚCI

Obsługa procesów inwestycyjnych. Podziały i zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych. Służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie.

GOSPODARCZE
Obsługa prawna. Doradztwo prawne. Nieuczciwa konkurencja, sprawy spółek handlowych, optymalizacja podatkowa, restrukturyzacja, sprawy korporacyjne.
KASACJE, SKARGI KASACYJNE

Sporządzanie i wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego.  Reprezentacja przed Sądem Najwyższym.

OBSŁUGA PRAWNA
Bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne. Analiza umów. Sprawy spółek handlowych i sprawy korporacyjne. Zastępstwo przed sądami.
ODSZKODOWANIA 
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Reprezentacja w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko instytucjom kościelnym, zakładom ubezpieczeń społecznych, sprawcom wypadków, w tym przestępstw. Odszkodowanie od kościoła, zadośćuczynienie od kościoła.

 

adwokat Przemysław Rosati

Jestem adwokatem od 2010 r.  

Od 2016 r. jestem Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Biorę udział takze w pracach Komisji ds. praktyki adwoakckiej NRA oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA.

 

Jestem sekretarzem Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Przewodniczę Komisji ds. Informacji Publicznej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

 

Od 25 czerwca 2016 r. do 25 listopada 2016 r. byłem Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

oraz sekretarzem podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie.

Od stycznia 2013 r. do kwietnia 2016 r. byłem Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

W latach 2012-2013 członkiem Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej.

W ramach praktyki adwokackiej prowadzę sprawy karne, cywilne i gospodarcze, w tym spory sądowe w tych sprawach. Zajmuję się sporządzaniem i wnoszeniem do Sądu Najwyższego kasacji w sprawach karnych oraz skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, a także reprezentacją przed Sądem Najwyższym.


Prowę sprawy o zadośćuczynienia, o zapłatę, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o odszkodowania, w tym dotyczące nieruchomości, spółek, nieuczciwej konkurencji, oraz o ochronę dóbr osobistych. Prowadzę także sprawy administracyjne, w tym z zakresu dostępu do informacji publicznej, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentuję klientów w sprawach karnych i lustracyjnych, w szczególności karnych-gospodarczych, błędów medycznych, przeciwko mieniu, związanych z ochroną informacji niejawnych i korupcją, przeciwko obrotowi gospodarczemu, jak też związanych z obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi. Posiadam doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Moja praktyka i świadczona pomoc prawna dotyczy postępowań przygotowawczych, postępowań sądowych przed sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne), a także przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obejmuje również postępowanie wykonawcze i egzekucyjne.

W latach 2006 - 2010 odbyłem aplikację adwokacką. W 2010 roku zdałem egzamin adwokacki.


Komentuje problemy prawne w programach telewizyjnych nadawanych w telewizji POLSAT NEWS, POLSAT, TVN, TVN24 i TVN24BiS.


https://twitter.com/adwokatRosati

 

ADWOKAT PRZEMYSŁAW ROSATI

PRZEMYSŁAW ROSATI
ADWOKAT
 
Betonowa ściana

KONTAKT

ADWOKAT PRZEMYSŁAW ROSATI

KANCELARIA ADWOKACKA W WARSZAWIE

ADRES KANCELARII

ul. Grójecka 194 lok. 149, 02-390 Warszawa

email: rosati@rosati.com.pl
tel:  791 770 007

tel: 22 435 66 06

fax: 22 435 66 07

Zobacz Kancelarię na mapie

Formularz kontaktowy:

 

© 2021 Adwokat Przemysław Rosati Kancelaria Adwokacka w Warszawie

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now