ADWOKAT PRZEMYSŁAW ROSATI

KANCELARIA ADWOKACKA W WARSZAWIE

#karne

#cywilne 

#gospodarcze

#prawo w biznesie

#karne-gospodarcze 

#reprezentacja w sądzie

#kasacje w sprawach karnych

PRAKTYKA

zakres usług adwokackich

REPREZENTACJA W SĄDZIE
w sprawach: karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,
przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
KARNE & LUSTRACJA

Obrona w sprawach karnych i w postępowaniach lustracyjnych. 

Udział w przesłuchaniach, konfrontacjach i przeszukaniach.

Karne i karne-gospodarcze.

CYWILNE

sprawy o zapłatę, odszkodowania, spadki, zadośćuczynienia, nieruchomości, służebności przesyłu, dobra osobiste, zniesienia współwłasności nieruchomości, rozwody, podziały majątku i podziały spadku.

NIERUCHOMOŚCI

Obsługa procesów inwestycyjnych. Podziały i zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych. Służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie.

GOSPODARCZE
Obsługa prawna. Doradztwo prawne. Nieuczciwa konkurencja, sprawy spółek handlowych, optymalizacja podatkowa, restrukturyzacja, sprawy korporacyjne.
OBSŁUGA PRAWNA
Bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne. Analiza umów. Sprawy spółek handlowych i sprawy korporacyjne. Zastępstwo przed sądami.
KASACJE, SKARGI KASACYJNE

Sporządzanie i wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego.  Reprezentacja przed Sądem Najwyższym.

ODSZKODOWANIA 
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Reprezentacja w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko instytucjom kościelnym, zakładom ubezpieczeń społecznych, sprawcom wypadków, w tym przestępstw. Odszkodowanie od kościoła, zadośćuczynienie od kościoła.

 

adwokat Przemysław Rosati

Od 2010 r. adwokat.  

 

Od 2016 r. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Członek Komisji ds. praktyki adwoakckiej NRA oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA.

 

Sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Przewodniczący Komisji ds. Informacji Publicznej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

 

Od 25 czerwca 2016 r. do 25 listopada 2016 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sekretarz XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie.

Od stycznia 2013 r. do kwietnia 2016 r. - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2012-2013 członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

***

 

Główna specjalizacja to sprawy karne, cywilne i gospodarcze oraz spory sądowe w sprawach karnych, cywilnych oraz gospodarczych. Ponadto bieżące doradztwo prawne, w tym bieżąca obsługa prawna spółek. Prowadzi sprawy gospodarcze wynikłe z konfliktów pomiędzy wspólnikami. Zajmuję się sporządzaniem i wnoszeniem do Sądu Najwyższego kasacji w sprawach karnych oraz skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, a także reprezentacją przed Sądem Najwyższym.


Prowadzi sprawy o zadośćuczynienia, o zapłatę, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, odszkodowawcze, dotyczące nieruchomości, spółek, nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych. Prowadzi także sprawy administracyjne, w tym z zakresu dostępu do informacji publicznej, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentuje klientów w sprawach karnych i lustracyjnych, w szczególności karnych-gospodarczych, błędów medycznych, przeciwko mieniu, związanych z ochroną informacji niejawnych i korupcją, przeciwko obrotowi gospodarczemu, jak też związanych z obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi. Posiad doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Reprezentacja dotyczy postępowań przygotowawczych, postępowań sądowych przed sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne), a także przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obejmuje również postępowanie wykonawcze i egzekucyjne.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską pt. "Fuzja spółek". Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym.

W latach 2006 - 2010 odbył aplikację adwokacką. W 2010 roku zdał egzamin adwokacki.

Od 2015 roku jest doktorantem na Wydziale Prawa w Uniwersytecie SWPS w Warszawie w Katedrze Prawa Karnego.


Komentuje problemy prawne w programach telewizyjnych nadawanych w telewizji POLSAT NEWS, POLSAT, TVN, TVN24 i TVN24BiS.

https://twitter.com/adwokatRosati

 

ADWOKAT PRZEMYSŁAW ROSATI

PRZEMYSŁAW ROSATI
ADWOKAT
 

KONTAKT

ADWOKAT PRZEMYSŁAW ROSATI

KANCELARIA ADWOKACKA W WARSZAWIE

ADRES KANCELARII

ul. Grójecka 194 lok. 149, 02-390 Warszawa

email: rosati@rosati.com.pl
tel:  791 770 007

tel: 22 435 66 06

fax: 22 435 66 07

Zobacz Kancelarię na mapie

Formularz kontaktowy:

 

© 2020 Adwokat Przemysław Rosati Kancelaria Adwokacka w Warszawie

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now