#karne

#cywilne 

#gospodarcze

#prawo w biznesie

#karne-gospodarcze 

#reprezentacja w sądzie

#kasacje w sprawach karnych

Przemysław Rosati

                                                      adwokat

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

PRAKTYKA

zakres usług adwokackich

REPREZENTACJA W SĄDZIE
w sprawach: karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,
przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
KARNE & LUSTRACJA

Obrona w sprawach karnych i w postępowaniach lustracyjnych. 

Udział w przesłuchaniach, konfrontacjach i przeszukaniach.

Karne i karne-gospodarcze.

CYWILNE

sprawy o zapłatę, odszkodowania, spadki, zadośćuczynienia, nieruchomości, służebności przesyłu, dobra osobiste, zniesienia współwłasności nieruchomości, rozwody, podziały majątku i podziały spadku.

NIERUCHOMOŚCI

Obsługa procesów inwestycyjnych. Podziały i zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych. Służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie.

GOSPODARCZE
Obsługa prawna. Doradztwo prawne. Nieuczciwa konkurencja, sprawy spółek handlowych, optymalizacja podatkowa, restrukturyzacja, sprawy korporacyjne.
KASACJE, SKARGI KASACYJNE

Sporządzanie i wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego.  Reprezentacja przed Sądem Najwyższym.

OBSŁUGA PRAWNA
Bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne. Analiza umów. Sprawy spółek handlowych i sprawy korporacyjne. Zastępstwo przed sądami.
ODSZKODOWANIA 
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Reprezentacja w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko instytucjom kościelnym, zakładom ubezpieczeń społecznych, sprawcom wypadków, w tym przestępstw. Odszkodowanie od kościoła, zadośćuczynienie od kościoła.

 

adwokat Przemysław Rosati

Jestem adwokatem od 2010 r.  

Od 2021 r. jestem Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2016 r. jestem Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.

W ramach praktyki adwokackiej prowadzę sprawy karne, w tym karne-gospodarcze, cywilne i gospodarcze.

Zajmuję się sporządzaniem i wnoszeniem do Sądu Najwyższego kasacji w sprawach karnych oraz skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, a także reprezentacją przed Sądem Najwyższym.


Prowadzę sprawy o zadośćuczynienia, o zapłatę, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o odszkodowania, o rozwód, a także z zakresu prawa spółek, nieuczciwej konkurencji oraz o ochronę dóbr osobistych. 

Reprezentuję klientów w sprawach karnych i lustracyjnych, w szczególności karnych-gospodarczych, błędów medycznych, przeciwko mieniu, związanych z ochroną informacji niejawnych i korupcją, przeciwko obrotowi gospodarczemu, jak też związanych z obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi. Posiadam doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Moja praktyka i świadczona pomoc prawna dotyczy postępowań przygotowawczych, postępowań sądowych przed sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne), a także przed Sądem Najwyższym. Obejmuje również postępowanie wykonawcze i egzekucyjne.

W latach 2006 - 2010 odbyłem aplikację adwokacką. W 2010 roku zdałem egzamin adwokacki.https://twitter.com/adwokatRosati

 
Przemek -142.jpg

Przemysław Rosati

                                                      adwokat

 

KONTAKT

ADWOKAT PRZEMYSŁAW ROSATI

KANCELARIA ADWOKACKA W WARSZAWIE

ADRES KANCELARII

ul. Grójecka 194 lok. 149, 02-390 Warszawa

email: rosati@rosati.com.pl
tel:  791 770 007

tel: 22 435 66 06

fax: 22 435 66 07

Zobacz Kancelarię na mapie

Formularz kontaktowy:

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!